top of page

לוח אירועים

ארוע השקת הכוורת

18/12/2016

ארוע ההשקה של הכוורת גינוסר הינו ללא עלות ויכלול

בר יין חופשי וטאפסים.

על המוזיקה די ג׳יי איילון. 

דברי פתיחה מפי ראש המועצה, מר עידן גרינבאום 

ולאחריו היזמים, המנכ״לית אורית שטיינר וסמנכ״ל אדם גריי.

לפרטי האירוע וכרטיסים

השקה רכה

1/12/2016

תחילת ההרצה - לחברי קיבוץ גינוסר ואנשים מקורבים

bottom of page